WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI

#

#

#

#

2018-08-31 15:00:10

Regulamin opłat w sezonie 2018/2019

REGULAMIN OPŁAT W SEZONIE 2018/19 pobierz


Zarząd Wrocławskiego Klubu Koszykówki zatwierdza wysokości opłat w sezonie 2018/19

1. Składki członkowskie. Prosimy wpłacać na konto BZ WBK 35 1090 2402 0000 0001 0575 5379. Z dopiskiem : „Składka członkowska WKK za imię i nazwisko grupa nazwisko trenera.

a) zawodnicy uczestniczący w zajęciach grup selekcyjnych 2008 i starsi (biorących udział w rozgrywkach DZKosz):

- 125,- złotych miesięcznie ( przez 12 miesięcy ) lub

- 1 300,- złotych rocznie ( wpłata jednorazowa do 30.09.2018 ).

b) zawodnicy uczestniczący w zajęciach grup szkolenia podstawowego klasy 1 – 3 (2009 i młodsi) :

- 125,- zł za miesiąc (przez 10 miesięcy /wrzesień-czerwiec/)

- 550 zł (wrzesień 2018-styczeń 2019) – wpłata jednorazowa do dnia 30.09.2018

- 1 000,- zł cały sezon 2018/19 - wpłata jednorazowa do dnia 30.09.2018

Regularne opłacanie składki członkowskiej uprawnia do zniżek:

- na bilety wstępu na imprezy organizowane przez klub WKK Wrocław

- na opłaty za obozy sportowe organizowane przez klub WKK Wrocław

- w restauracji i w barze Active Hotel

2. Turnieje towarzyskie.

Rodzice zawodników i zawodniczek wyznaczonych przez trenera do uczestnictwa w turnieju dokonują opłaty za wyżywienie, zakwaterowanie podczas pobytu na zawodach oraz transport na zawody oraz powrót z zawodów.

4. Turnieje mistrzowskie.

Wszelkie opłaty ( zakwaterowanie, wyżywienie, transport ) są dokonywane przez klub.

5. Postanowienia końcowe.

- Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnioskować do Zarządu Klubu o obniżenie opłat wynikających z Regulaminu Opłat.

- mile widziane wyższe wpłaty składek członkowskich

- wpłaty na stowarzyszenie mogą być odliczane w zeznaniach PIT ( zgodnie z Ordynacją Podatkową )

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Klubu w dniu 29.08.2018

Powiązane artykuły